Projekti

QOM

Quantitative Optical Methods
2020 — 2023

Kvantitativne optične metode za napredno karakterizacijo onesnaženosti zunanjega zraka z delci (PM) v realnem času.

Cilj predlaganega raziskovalnega projekta (ARRS QOM J2-2502) je razviti nove, inovativne metode za merjenje optičnih lastnosti aerosolov (absorpcijskega koeficienta, sipalnega koeficienta, sipalne fazne funkcije in lomnega količnika) v realnem času. Podrobnejše in popolnejše informacije o optičnih lastnostih aerosolov bodo omogočile boljšo klasifikacijo delcev po sestavi, velikosti in strukturi ter hkrati omogočile boljše razumevanje njihovega vpliva na zdravje ljudi in z njimi povezanih bioloških procesov. Poleg tega bo poznavanje optičnih lastnosti aerosolov vodilo tudi k boljšemu razumevanju vpliva, ki ga imajo aerosoli na podnebje in njegove spremembe. Predlagani projekt združuje dve raziskovalni skupini z bogatimi izkušnjami pri oblikovanju najsodobnejših sistemov za merjenje delcev črnega ogljika na eni strani in uporabo modeliranja širjenja svetlobe za oceno optičnih lastnosti na drugi strani, in kot tak ustvarja popolno okolje za visoko vplivne raziskave, ki bodo razširile najsodobnejše na obeh področjih.

Konzorcij

OSTALI PROJEKTI

Aerosol Magee Scientific je znamka znanstveno preverjenih pristopov k merjenju in raziskovanju ogljičnih delcev v zraku. Z našimi merilnimi instrumenti so bili pridobljeni podatki za že skoraj 8 tisoč objavljenih znanstvenih člankov in poročil. Naša lastna raziskovalna skupina koordinira več nacionalnih, bilateralnih in evropskih projektov. Sodelujemo v mednarodnih projektih najvplivnejših okoljskih znanstvenikov. Predstavljamo se na največjih svetovnih in regionalnih znanstvenih konferencah o ogljičnih delcih v zraku ter njihovih vplivih na zdravje ljudi in stanje planeta. Spodaj je izbor raziskovalnih in razvojnih projektov, ki vodijo do novih ali izboljšanih instrumentov ter številnih znanstvenih objav.
V znamki Aerosol Magee Scientific vodilni svetovni strokovnjaki za merjenje črnega ogljika in ogljičnih delcev v zraku združujemo več kot 30-letne izkušnje, dognanja iz tisočerih opravljenih raziskav in strast, da s svojim znanjem vplivamo na prihodnost.