Projekti

CAEM

Carbonaceous aerosol emission monitor
2022-2025

CAEmissionMonitor – Določanje hitrosti primarnih emisij ogljičnih aerosolov in sekundarne produkcije organskih aerosolov

Cilj predlaganega projekta (ARRS L1-4386) je razviti poenostavljeno in zanesljivo metodo za določanje primarnih emisijskih tokov ogljičnih aerosolov in sekundarne stopnje nastajanja z visoko časovno ločljivostjo, kjer bodo dinamika atmosfere in disperzijske značilnosti znotraj planetarne mejne plasti ocenjene z uporabo naravnega radioaktivnega žlahtnega plina radona (Rn-222) kot sledilca.

Glavni cilj projekta lahko ločimo na dva specifična cilja: prvi bo osredotočen na razvoj metode in validacijo določanja višini mešalne plasti, ki opisuje vpliv meteorologije na disperzijo zračnih onesnaževal, drugi pa bo osredotočen na karakterizacijo primarnih emisij in izračun hitrosti produkcije sekundarnih ogljičnih aerosolov. Zanesljive rezultate višine mešalne plasti bomo uporabili za modeliranje hitrosti emisij in produkcije ogljičnih aerosolov.

Razvita metoda bo predstavljala pomembno orodje za organe upravljanja, saj lahko zagotovi pomembne informacije za izvajanje in oceno akcijskih načrtov za izboljšanje kakovosti zraka preko poznavanja intenzitete različnih virov emisij, zlasti iz cestnega prometa in izgorevanja biomase. Po drugi strani pa bo izboljšanje znanja o tvorbi sekundarnih organskih aerosolov pripomoglo k izboljšanju zmogljivosti kemijskih transportnih modelov in s tem prispevalo k zmanjšanju negotovost podnebnih modelov.

Raziskovalni dosežki

Ivančič et al. (2023) Highly time-resolved apportionment of carbonaceous aerosols from wildfire using the TC-BC method : camp fire 2018 case study (Toxics | Free Full-Text | Highly Time-Resolved Apportionment of Carbonaceous Aerosols from Wildfire Using the TC–BC Method: Camp Fire 2018 Case Study (mdpi.com))

Ferrero et al. (2024) Determining the Aethalometer multiple scattering enhancement factor C from the filter loading parameter (Determining the Aethalometer multiple scattering enhancement factor C from the filter loading parameter – ScienceDirect)

Konzorcij

 

OSTALI PROJEKTI

Aerosol Magee Scientific je znamka znanstveno preverjenih pristopov k merjenju in raziskovanju ogljičnih delcev v zraku. Z našimi merilnimi instrumenti so bili pridobljeni podatki za že skoraj 8 tisoč objavljenih znanstvenih člankov in poročil. Naša lastna raziskovalna skupina koordinira več nacionalnih, bilateralnih in evropskih projektov. Sodelujemo v mednarodnih projektih najvplivnejših okoljskih znanstvenikov. Predstavljamo se na največjih svetovnih in regionalnih znanstvenih konferencah o ogljičnih delcih v zraku ter njihovih vplivih na zdravje ljudi in stanje planeta. Spodaj je izbor raziskovalnih in razvojnih projektov, ki vodijo do novih ali izboljšanih instrumentov ter številnih znanstvenih objav.
V znamki Aerosol Magee Scientific vodilni svetovni strokovnjaki za merjenje črnega ogljika in ogljičnih delcev v zraku združujemo več kot 30-letne izkušnje, dognanja iz tisočerih opravljenih raziskav in strast, da s svojim znanjem vplivamo na prihodnost.