Novice in dogodki

Nova grafična podoba

Vodilni svetovni strokovnjaki za merjenje ogljičnih delcev v zraku smo svoje izdelke, dognanja, dosežke in izjemne reference združili v novo enovito znamko Aerosol Magee Scientific. Odločeni smo, da bomo s skupno znamko, znanji in izkušnjami v prihodnje še bolj kot doslej vplivali na odločanje o prihodnosti planeta in zdravja ljudi.

PRAVI PODATKI. PRAVE RAZISKAVE. PRAVO UKREPANJE.

V evropskem podjetju Aerosol s sedežem v Sloveniji v sodelovanju z ameriškim podjetjem Magee Scientific, ki ga je ustanovil izumitelj prvega patentiranega Aethalometra na svetu, že desetletja proizvajamo, razvijamo in nadgrajujemo naprave za merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih delcev v zraku v realnem času. Povezujemo jih v mreže, dopolnjujemo jih s storitvami in razvojno-raziskovalnimi projekti, ki jih izvajamo skupaj z uglednimi znanstvenimi institucijami z vsega sveta.

Za združenim imenom in novo celostno grafično podobo znamke Aerosol Magee Scientific smo isti ljudje in iste ekipe. V sodelovanju z dosedanjimi raziskovalno-razvojnimi in poslovnimi partnerji naprej razvijamo dokazano vrhunske merilne instrumente.

Meritve v realnem času in zanesljive podatke razumemo kot prvi in nujni temelj za ukrepanje. Nadzorujmo skupaj količino škodljivih delcev v zraku s pravimi in skozi čas primerljivimi podatki. Kar izmerimo, lahko izboljšamo.

 

IZMERITI POMENI VEDETI

Uporabniki znanstvenih merilnih instrumentov, ki sedaj nosijo ime Aerosol Magee Scientific, spremljajo črni ogljik in druge ogljične delce v zraku na vseh kontinentih in na opazovalnih postajah na južnem in severnem polu. Z njimi preverjajo kakovost zraka v ekstremnih razmerah, kot so najvišji predeli Zemlje v Himalaji ali globine, do katerih sežejo rudniki. Z njimi si pomagajo na območju velikih mest, kjer onesnaženost zraka prizadene največ ljudi.

 

Globalni doseg znanstvenih instrumentov Aerosol Magee

Globalni doseg znanstvenih instrumentov Aerosol Magee

 

Aerosol Magee Scientific je znamka znanstveno preverjenih pristopov k merjenju in raziskovanju ogljičnih delcev v zraku. Z našimi merilnimi instrumenti so bili pridobljeni podatki za že skoraj 8 tisoč objavljenih znanstvenih člankov in poročil. Naša lastna raziskovalna skupina koordinira več nacionalnih, bilateralnih in evropskih projektov. Sodelujemo v mednarodnih projektih najvplivnejših okoljskih znanstvenikov. Predstavljamo se na največjih svetovnih in regionalnih znanstvenih konferencah o ogljičnih delcih v zraku ter njihovih vplivih na zdravje ljudi in stanje planeta.

 

Aerosol Magee Scientific objave

Aerosol Magee Scientific recenzirani članki in konferenčne predstavitve po letih

 

Poleg naprav za merjenje ogljičnih delcev v realnem času za raziskovanje in obvladovanje aerosolov uporabljamo tudi laboratorijske merilnike, naprave za vzdrževanje pogojev vzorca, namensko programsko opremo za analizo podatkov z naprednimi in vselej lahko razumljivimi rešitvami.

Aerosol Magee Scientific Aethalometer® AE33

 

Naprave Aerosol Magee Scientific veljajo za najbolj zanesljive instrumente za merjenje in raziskovanje ogljičnih delcev v zraku. Njihova uporaba je enostavna, a temeljita in zanesljiva. Povezane so z aplikacijami, ki omogočajo stalen dostop, sledljivost in preverjanje veljavnosti podatkov.

Na razvoj merilnikov in aplikacij Aerosol Magee Scientific vpliva spletno povezana skupnost odgovornih uporabnikov, ki se zavedajo svoje vloge pri varovanju čistega zraka. Vrhunsko podporo zagotavlja izkušena tehnična in znanstvena ekipa. Delimo znanje in izkušnje. Skupaj obvladamo podatke, ki vplivajo na ukrepanje.

 

Aerosol Magee Scientific Total Carbon Analyzer TCA08

 

TRAJNOSTNO RAVNANJE TERJA KONTINUIRANO DELOVANJE

Za načrtovanje trajnostne prihodnosti in obvladovanje škodljivih delcev v zraku so podatki ključnega pomena. Temelj za odločanje so referenčne zbirke podatkov, ki razkrivajo dolgoročne trende. Za preverjanje količine črnega ogljika in ogljičnih delcev v zraku še ni mednarodno predpisanega standarda. To, kar merimo z napravami Aerosol Magee Scientific, ki jih razvijamo na osnovi prvega patentiranega Aethalometra na svetu, pa je globalno uveljavljen referenčni okvir za presojo onesnaženosti zraka. To med drugim zopet dokazuje poročilo Svetovne zdravstene organizacije WHO –2021 report z omembo Aethalometra kot običajne metode merjenja črnega ogljika.

 

Graf, ki predstavlja naraščajoče število znanstvenih publikacij, ki omenjajo inštrument Aethalometer. Prikazana so obdobja štirih let od 1989.

Število objavljenih znanstvenih člankov z uporabo Aethalometra v zadnjih 40 letih (vir: Google Scholar).

 

Aerosol Magee Scientific je sinonim za podatke, ki so primerljivi skozi čas. Kontinuirane meritve in referenčni podatki zagotavljajo kakovostni monitoring, poglobljene dolgoročne analize in spremljanje trendov. Ob uvajanju novosti vselej poskrbimo za primerljivost podatkov pridobljenih z že obstoječimi, posodobljenimi in novimi napravami. Kontinuiteta podatkov je naša temeljna vrednota.

 

ZDRAVA PRIHODNOST JE V ZRAKU

Znamka Aerosol Magee Scientific je prva izbira odgovornih ljudi, ki se zavedamo nevarnosti podnebnih sprememb. Črni ogljik in ogljični delci v zraku so zaradi absorbcije svetlobe drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja ozračja. V času, ko si vsi skupaj prizadevamo, da se temperatura glede na predindustrijsko dobo globalno ne bi zvišala za več kot 1,5 stopinje Celzija, je upoštevanje vpliva ogljičnih aerosolov na temperaturo in taljenje ledu še kako pomembno. Tudi naslednje generacije bodo potrebovale zdravo okolje in zrak za dihanje.

Aerosol Magee Scientific je znamka zanesljivih in kontinuiranih podatkov o kakovosti zraka. Z znanstvenimi merilnimi napravami in metodami omogoča nadzor onesnaženosti zraka z delci črnega ogljika in drugimi aerosoli. Ti delci po vsem svetu ogrožajo zdravje ljudi. Vplivajo na dihala, srce, ožilje, živčni in imunski sistem. Sodobne, verodostojne in zanesljive meritve, ki temeljijo na raziskovalnih dosežkih in naprednih metodah, so osnova za ukrepanje.

Z izboljšavami metod in merilnih instrumentov Aerosol Magee Scientific se ukvarja znanstveno in raziskovalno usmerjena ekipa, ki svoje vrste odpira uveljavljenim strokovnjakom in najboljšim študentom različnih naravoslovnih in tehničnih smeri.

Zazrti smo v prihodnost sedanjih in prihodnjih prebivalcev edinega planeta, ki ga imamo. Skrb za kakovostno življenje že zdaj uresničujemo tudi v lastnih podjetjih. Družba Aerosol deluje v skladu s certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec.

 

MERIMO. DELUJMO. SPOŠTUJMO. ZEMLJO!

Natančne meritve so prvo dejanje za takšno delovanje, ki spoštuje prihodnost planeta in naslednjih generacij. Aerosol Magee Scientific je znamka merljivih temeljev za trajnostno odločanje.

Za merjenje onesnaženosti zraka razvijamo naprave, prilagojene meritvam v različnih okoljih in okoliščinah. Natančni podatki spodbujajo nove in znova merljive pristope k ukrepanju na lokalni, regionalni in globalni ravni.

V znamki Aerosol Magee Scientific vodilni svetovni strokovnjaki za merjenje črnega ogljika in ogljičnih delcev v zraku združujemo več kot 30-letne izkušnje, dognanja iz tisočerih opravljenih raziskav in strast, da s svojim znanjem vplivamo na prihodnost.

Škodljivi delci v ozračju izvirajo predvsem iz sedanjih vplivov ljudi na okolje. Spreminjajmo načine našega delovanja in življenja na osnovi izmerjenih podatkov. Sodelujmo pri meritvah in raziskavah. Izbirajmo dokazano verodostojne merilnike. Zaupajmo znanstvenim analizam. Pomagajmo Zemlji in sebi bolje dihati.

 

RAZIŠČI VEČ

Spremljajte novice o našem delu in raziskavah. Srečajte se z nami na dogodkih organiziranih po vsem svetu. Tako se lahko z našimi strokovnjaki pogovorite tudi o temah, ki vas zanimajo.