Aplikacije

SPREMLJANJE EMISIJ IZ GOZDNIH POŽAROV V REALNEM ČASU

Motivacija

Zaradi povišanja globalne temperature in vse bolj suhega podnebja so požari v naravi vse pogostejši, večjih razsežnosti in trajajo dlje. Dim iz gozdnih požarov se lahko v visokih koncentracijah prenaša na stotine oz tudi več tisoč kilometrov stran. Vsebuje tako “črni ogljik” (“BC”), ki nastane pri visokotemperaturnem izgorevanju, kot “rjavi ogljik” (“BrC”), ki nastane pri tlenju. Slednji vsebuje ogromno različnih organskih spojin, vključno s številnimi strupenimi in rakotvornimi snovmi. Ta gost dim lahko povzroči obsežne naravne nesreče, apokaliptične scenarije in vpliva na padavine na večjih območjih. Poleg tega lahko takšni izpusti v ozračje močno presegajo vnose iz antropogenih virov, ki so poleg vsega še regulirani.

 

Več informacij najdete v priloženi datoteki pdf.

Forrest fire_app

OSTALE
APLIKACIJE

Instrumenti znamke Aerosol Magee Scientific se uporabljajo v okoljih z visokimi koncentracijami ogljičnih delcev kot so rudniki, kot tudi v čistih okoljih kot je bazni tabor pod goro Mt. Everest za merjenje regionalne onesnaženosti in prispevka oddaljenih lokacij. Uporabljajo jih na raziskovalnih postajah od amazonske džungle pa vse do puščave Sahara; od Spitzbergna (Severni pol) pa vse do Južnega pola. Naši instrumenti so nameščeni na postajah agencij vse od San Francisca do Šanghaja, od Dublina do New Delhija in še marsikje drugod. Z njimi se izvajajo temeljne raziskave, spremlja se kakovost zraka, izvaja okoljski inženiring in druge aplikacije.