Aplikacije

ONESNAŽEVANJE Z IZPUSTI ČRNEGA OGLJIKA IZ MORSKIH PLOVIL

Motivacija

Življenjska doba morskih plovilih običajno precej višja od življenske dobe cestnih vozil. Zato ta plovila pogosto poganjajo razmeroma stari motorji, ki veliko bolj onesnažujejo zrak. Tudi kakovost goriva, ki se uporablja za pogon njihovih motorjev, običajno ni primerljiva s kakovostjo goriv v morotjih, ki poganjajo vozila. Zato so pristanišča veliko bolj onesnažena. V nasprotju s številnimi študijami o onesnaženosti zunanjega zraka zaradi cestnega prometa je o onesnaženosti zraka, ki ga povzročajo ladje, znanega le malo.

K segrevanju ozračja veliko prispevajo tudi emisije ladijskeg prometa. Ocenjujemo, da prometni sektor prispeva približno 15 % k svetovnim emisijam toplogrednih plinov. Od tega jih 10 % prispeva ladijski promet.

MarineVessel_app_1

OSTALE
APLIKACIJE

Instrumenti znamke Aerosol Magee Scientific se uporabljajo v okoljih z visokimi koncentracijami ogljičnih delcev kot so rudniki, kot tudi v čistih okoljih kot je bazni tabor pod goro Mt. Everest za merjenje regionalne onesnaženosti in prispevka oddaljenih lokacij. Uporabljajo jih na raziskovalnih postajah od amazonske džungle pa vse do puščave Sahara; od Spitzbergna (Severni pol) pa vse do Južnega pola. Naši instrumenti so nameščeni na postajah agencij vse od San Francisca do Šanghaja, od Dublina do New Delhija in še marsikje drugod. Z njimi se izvajajo temeljne raziskave, spremlja se kakovost zraka, izvaja okoljski inženiring in druge aplikacije.