Aplikacije

ONESNAŽEVANJE S ČRNIM OGLJIKOM ZARADI GOZDNIH POŽAROV

Motivacija

Požari v savanah so največji svetovni vir emisij črnega ogljika, ki so posledica gorenja lesne biomase. Čeprav te spojine negativno vplivajo na lokalno kakovost zraka in dolgoročne podnebne spremembe, je celostno poznavanje značilnostih teh emisij še vedno zelo pomanjkljivo.

Neugodni učinki dima na kakovost zraka in vidljivost nadzornike požarov in požigalnih površin ponavadi zelo skrbijo. Z emisijami požarov lahko pride do prekoračenja nacionalnih standardov o kakovosti zunanjega zraka, zato je potrebno odločitve o predpisanem požigu sprejemati ne le na podlagi meril požarne varnosti (hitrost vetra, itd.), temveč tudi upoštevati vpliv dima na kakovost zraka in vidljivost.

ForrestFire_app_1

OSTALE
APLIKACIJE

Instrumenti znamke Aerosol Magee Scientific se uporabljajo v okoljih z visokimi koncentracijami ogljičnih delcev kot so rudniki, kot tudi v čistih okoljih kot je bazni tabor pod goro Mt. Everest za merjenje regionalne onesnaženosti in prispevka oddaljenih lokacij. Uporabljajo jih na raziskovalnih postajah od amazonske džungle pa vse do puščave Sahara; od Spitzbergna (Severni pol) pa vse do Južnega pola. Naši instrumenti so nameščeni na postajah agencij vse od San Francisca do Šanghaja, od Dublina do New Delhija in še marsikje drugod. Z njimi se izvajajo temeljne raziskave, spremlja se kakovost zraka, izvaja okoljski inženiring in druge aplikacije.