Aplikacije

EMISIJSKI FAKTORJI ČRNEGA OGLJIKA

Motivacija

Eden glavnih virov onesnaževanja zraka je promet. Za oceno onesnaženja zraka iz prometa se emisije izračunajo na podlagi voznega parka in emisijskih faktorjev vozil (EF). Ker so emisijski faktorji odvisni od vrste vozila (avtomobili, tovorna vozila), vzdrževanja motorja, okolja (mesto, avtocesta, regionalne ceste) in vremena, je potrebno emisijske faktorje meriti v dejanskih prometnih razmerah.

Za določitev tako imenovanih “realnih” emisijskih faktorjev se lahko uporabita dve metodi. Prva metoda je stacionarna metoda, pri kateri se vrednosti EF izračuna na podlagi trenutnega povečanja onesnaženja zraka, ko vozilo zapelje mimo merilne postaje. Druga metoda je metoda “metoda lovljenja”, pri kateri se emisije vozil merijo tako, da se meritev izvaja na cesti iz vozila, ki vozi za merjenim vozilom.

Emissionfactors_app_2

OSTALE
APLIKACIJE

Instrumenti znamke Aerosol Magee Scientific se uporabljajo v okoljih z visokimi koncentracijami ogljičnih delcev kot so rudniki, kot tudi v čistih okoljih kot je bazni tabor pod goro Mt. Everest za merjenje regionalne onesnaženosti in prispevka oddaljenih lokacij. Uporabljajo jih na raziskovalnih postajah od amazonske džungle pa vse do puščave Sahara; od Spitzbergna (Severni pol) pa vse do Južnega pola. Naši instrumenti so nameščeni na postajah agencij vse od San Francisca do Šanghaja, od Dublina do New Delhija in še marsikje drugod. Z njimi se izvajajo temeljne raziskave, spremlja se kakovost zraka, izvaja okoljski inženiring in druge aplikacije.