Pravi podatki. Prave raziskave. Pravo ukrepanje.

Aerosol Magee Scientific je znamka znanstveno preverjenih pristopov k merjenju in raziskovanju ogljičnih delcev v zraku.

Instrumenti za merjenje in raziskave ogljičnih aerosolov

Črni ogljik, rjavi ogljik, organski in elementarni ogljik, skupni ogljik, primarni in sekundarni organski aerosoli

VRSTA UPORABE

Instrumente znamke Aerosol Magee Scientific uporabljajo agencije za spremljanje kakovsoti zraka, znanstvene in raziskovalne ustanove, industrija in mnogi drugi, ki skrbijo za zdravje ljudi in čistost okolje.

Uporabniki znanstvenih instrumentov Aerosol Magee Scientific spremljajo aerosole črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov v mnogih omrežjih za merjenje kakovosti zraka po celem svetu. Z njimi pridobivajo podatke v velikih mestih, kjer onesnažen zrak prizadene veliko ljudi, in na oddaljenih lokacijah, ki so pomembne za spremljanje klimatskih sprememb

IZMERITI POMENI VEDETI.

Ob uvajanju novosti vselej poskrbimo za primerljivost podatkov, pridobljenih z že obstoječimi, posodobljenimi in novimi napravami. Aerosol Magee Scientific je sinonim za podatke, ki so primerljivi skozi čas. Kontinuirane meritve in referenčni podatki zagotavljajo kakovostne meritve, poglobljene dolgoročne analize in spremljanje trendov. Kontinuiteta podatkov je naša temeljna vrednota.

Znamka Aerosol Magee Scientific je prva izbira odgovornih ljudi, ki se zavedamo nevarnosti podnebnih sprememb. Črni ogljik in ogljični delci v zraku so zaradi absorbcije svetlobe drugi najpomembnejši povzročitelj segrevanja ozračja. V času, ko si vsi skupaj prizadevamo, da se temperatura glede na predindustrijsko dobo globalno ne bi zvišala za več kot 1,5 stopinje Celzija, je upoštevanje vpliva ogljičnih aerosolov na temperaturo in taljenje ledu še kako pomembno.

PRAVI PODATKI. PRAVE RAZISKAVE. PRAVO UKREPANJE.

Aerosol Magee Scientific je znamka zanesljivih in kontinuiranih podatkov o kakovosti zraka. Z znanstvenimi merilnimi napravami in metodami omogoča nadzor onesnaženosti zraka z delci črnega ogljika in drugimi aerosoli. Ti delci po vsem svetu ogrožajo zdravje ljudi. Vplivajo na dihala, srce, ožilje, živčni in imunski sistem. Sodobne, verodostojne in zanesljive meritve, ki temeljijo na raziskovalnih dosežkih in naprednih metodah, so osnova za ukrepanje.

ZDRAVA PRIHODNOSTI JE V ZRAKU.

Škodljivi delci v ozračju izvirajo predvsem iz sedanjih vplivov ljudi na okolje. Spreminjajmo načine našega delovanja in življenja na osnovi izmerjenih podatkov. Sodelujmo pri meritvah in raziskavah. Izbirajmo dokazano verodostojne merilnike. Zaupajmo znanstvenim analizam. Pomagajmo Zemlji in sebi bolje dihati.

MERIMO. DELUJMO. SPOŠTUJMO.

Naprave Aerosol Magee Scientific veljajo za najbolj zanesljive instrumente za merjenje in raziskovanje ogljičnih delcev v zraku. Njihova uporaba je enostavna, a temeljita in zanesljiva. Povezane so z aplikacijami, ki omogočajo stalen dostop, sledljivost in preverjanje veljavnosti podatkov.

APLIKACIJE

Instrumenti znamke Aerosol Magee Scientific so nameščeni v več kot 70 državah na vseh celinah. Uporabljajo se za merjenje koncetracij izpušnih plinov dizelskega goriva v rudnikih in tudi v baznem taboru pod goro Mt. Everest za merjenje regionalne onesnaženosti iz oddaljenih lokacij. Naši instrumenti se uporabljajo na raziskovalnih postajah od amazonske džungle pa vse do Sahare; od Spitzbergna (Severni pol) pa vse do Južnega pola. Naši instrumenti se uporabljajo na raziskovalnih postajah od amazonske džungle do puščave Sahara; od Spitzbergna do Južnega pola. Naši instrumenti so nameščeni na agencijskih postajah od San Francisca do Šanghaja, od Dublina do Delhija in povsod vmes. Uporabljajo se za temeljne raziskave, spremljanje kakovosti zraka, okoljski inženiring in druge aplikacije.

PROJEKTI

Instrumenti znamke Aerosol Magee Scientific so omogočili podatke za okoli 8000 objavljenih znanstvenih člankov in poročil. Lastna raziskovalna ekipa koordinira številne nacionalne, bilateralne in evropske projekte. Sodelujemo v mednarodnih projektih najvplivnejših okoljskih znanstvenikov. Svoje ugotovitve predstavljamo v recenziranih znanstvenih objavah in na večjih svetovnih in regionalnih znanstvenih konferencah o ogljičnih aerosolih in njihovem vplivu na zdravje ljudi in stanje okolja. To znanje je tudi sestavni del naših produktov products.

NOVICE & DOGODKI

Novice o tem, kaj počnemo, dogodki, na katerih se lahko z nami osebno srečate, in najnovejše posodobitve programske opreme.

REFERENCE

Uporabniki znanstvenih merilnih instrumentov Aerosol Magee Scientific spremljajo črni ogljik in druge ogljične delce v zraku na vseh kontinentih in na opazovalnih postajah na južnem in severnem polu. Z njimi preverjajo kakovost zraka v ekstremnih razmerah, kot so najvišji predeli Zemlje v Himalaji ali globine, do katerih sežejo rudniki. Z njimi si pomagajo na območju velikih mest, kjer onesnaženost zraka prizadene največ ljudi.

This website uses cookies to ensure the proper functioning of the website or online services (necessary cookies); cookies for collecting statistical data about the website use, which are necessary to improve your user experience (analytical and statistical cookies), cookies that allow us to customize content and advertisements (marketing cookies) and cookies from partner companies.